AANVRAAG INDIENEN

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag voor een donatie indienen.
Mocht u uw aanvraag liever per post verzenden dan kunt u die adresseren aan
horstingstuit foundation
Goorseweg 52
7475 BE Markelo

CONTACTPERSOON

 • Voornaam van de contactpersoon.

 • Naam van contactpersoon.

 • Functie van de contactpersoon.

 • Telefoonnummer van de contactpersoon.
 • Vul het e-mailadres in voor het hoofdcontact van uw organisatie. In principe kunnen wij geen e-mailadres aanvaarden waarvan de domeinnaam geen deel uit maakt van de organisatie.

 • IDENTIFICATIENUMMERS VAN DE ORGANISATIE

 • Stichtingen en verenigingen hebben een identificatienummer dat is toegekend door de Kamer van Koophandel (bv.12345678)

 • Vul hier uw vestigingsnummer in

 • Ik ga ermee akkoord om bewijzen te leveren dat mijn organisatie een ANBI beschikking heeft.

 • Als uw organisatie werkzaam is in de sociale sector in de ruime zin en geen ANBI is, dan is de kans zeer groot dat ze voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst hanteert bij de omschrijving van Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) en dan kan ze deze optie hier aanvinken. SBBI betekent dat uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Voor meer informatie hierover en voorbeelden, lees de desbetreffende pagina van onze website.

 • Vul hier uw RSIN nummer in

 • Vul hier, indien van toepassing, uw BTW nummer in.

 • PRAKTISCHE GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE

 • Geen postbus a.u.b.

 • Algemeen telefoonnummer van uw organisatie

 • Gelieve uw jaarlijks budget in te voeren (Met jaarlijks budget bedoelen we het geheel van de functioneringskosten van uw organisatie, het totaal van de uitgaven) Gelieve enkel cijfers in te voeren, zonder symbolen. Bvb 5000000 en niet 5.000.000€.

 • VOORWAARDEN

 • Ik ga ermee akkoord om het niet-discriminerend karakter van mijn organisatie te bewijzen.

 • Ik bevestig dat mijn vereniging beantwoordt aan de toelatingscriteria voor deelname.

 • Ik ga ermee akkoord om bewijzen te leveren dat deze aanvraag gedaan is door een bestuurder van mijn organisatie

 • AANVULLENDE INFORMATIE

 • Geef aan hoe u ons hebt leren kennen

 • Uw mission statement

 • Ik geef toestemming voor de verwerking en overdracht van de voorgelegde persoonlijke informatie, in overeenstemming met de Privacy Policy.

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit