JAARVERSLAGEN

Het bestuur van de horstingstuit-foundation ontvangt geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. In ieder jaarverslag worden uitgeoefende activiteiten inclusief een financiële verantwoording ervan opgenomen.

JAARVERSLAG 2015
jaarrekening-2015-stichting-horstingstuit-foundation

JAARVERSLAG 2016
jaarrekening-2016-stichting-horstingstuit-foundation

JAARVERSLAG 2017
jaarrekening 2017-stichting-horstingstuit-foundation

JAARVERSLAG 2018
jaarrekening 2018-stichting-horstingstuit-foundation

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit