CONTACT

Mocht u uw aanvraag liever per post verzenden dan kunt u die adresseren aan:

stichting horstingstuit-foundation

Goorseweg 52
7475 BE Markelo

info@horstingstuit-foundation.nl

Bankrekeningnummer

NL47 ABNA 0591 2409 04
t.n.v. stichting horstingstuit-foundation

De stichting horstingstuit-foundation  is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI).

KVK nummer

63909413

Vestigingsnummer

HRSD63909413

RSIN nummer

855449342

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit