CONTACT

Mocht u uw aanvraag liever per post verzenden dan kunt u die adresseren aan:

horstingstuit foundation

Goorseweg 52
7475 BE Markelo

info@horstingstuit-foundation.nl

Bankrekeningnummer

NL47 ABNA 0591 2409 04
t.n.v. stichting horstingstuit

De horstingstuit foundation is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

KVK nummer

63909413

Vestigingsnummer

HRSD63909413

RSIN nummer

855449342

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit