AANVRAAG INDIENEN

Een aanvraag voor donatie kan worden ingediend per e-mail of per reguliere post.
Het postadres van de horstingstuit foundation is: Goorseweg 52, 7475 BE Markelo
Het e-mail adres van de horstingstuit foundation is: info@horstingstuit-foundation.nl

In de aanvraag dienen de volgende gegevens verstrekt te worden:
– naam en functie van de aanvrager (persoon en instantie)
– adres aanvrager (postadres en e-mailadres)
– telefoonnummer aanvrager
– ANBI status aanvrager en RSIN (fiscaal identificatienummer)
– een aanvraag dient vergezeld te worden met een exacte omschrijving van het project en met een gedetailleerde begroting
– de begroting dient gespecificeerd te zijn in personele en materiële kosten

Een aanvraag wordt gescreend op de doelstellingen van de horstingstuit­ foundation en vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.
Eventueel kan nadere informatie bij de aanvrager of onderzoeker worden ingewonnen of om een mondelinge toelichting door de aanvrager en/of onderzoeker worden gevraagd.

Eventueel kan alvorens een definitieve aanvraag wordt gedaan, informatie worden ingewonnen via het e-mailadres van de foundation:   info@horstingstuit-foundation.nl

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit