BESTUUR

Het bestuur van de stichting horstingstuit-foundation bestaat uit:


Niek Santema
, Westerbork – voorzitter
Floris Droste, Borne – secretaris
Marjolijn Lutke Holzik-Mensink, Borne – adviserend lid
Hans Horsting, Markelo – penningmeester

Reglement voor vacatiegelden en onkostenvergoeding van de stichting horstingstuit-foundation

 

Vacatiegelden

Voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering van de stichting horstingstuit-foundation heeft elke bestuurder recht op vacatiegeld.
Voor de voorzitter bedraagt het vacatiegeld € 350,- per vergadering. Voor de overige bestuursleden bedraagt het vacatiegeld € 250,- per vergadering.

Vergoeding onkosten

Een bestuurder heeft recht op een reiskostenvergoeding voor reizen in uitoefening van zijn functie als bestuurder van de stichting horstingstuit-foundation.
Indien gereisd wordt met het openbaar vervoer kunnen de werkelijk gemaakte kosten gedeclareerd worden.
Bij gebruikmaking van de eigen auto kan de bestuurder de gereden kilometers declareren tegen € 0,20 per kilometer.
Per bestuurder kan maximaal € 1.500,- per jaar aan reiskostenvergoeding worden verstrekt.

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit