ANBI

De horstingstuit foundation is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de horstingstuit foundationmelding van het volgende:

DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE

De horstingstuit foundation heeft als doel onderzoeksprojecten mogelijk te maken in specialistische en universitaire ziekenhuizen of in onderzoeksinstituten ter voorkoming, behandeling en genezing van ziektes en/of aandoeningen waar de farmaceutische industrie geen belangstelling voor heeft, omdat de markt daarvoor te klein is.

Jaarlijks worden donaties gedaan aan instellingen die deze giften volgens het bestuur van de horstingstuit foundation, zullen aanwenden om studies en/of onderzoeken te starten en te continueren binnen de doelstellingen van de foundation.

Hier leest u meer over de visie en missie van de horstingstuit foundation.

LEES HET BELEIDSPLAN

BESTUUR EN BELONINGSBELEID

Niek Santema, Westerbork – voorzitter
Floris Droste, Borne – secretaris
Marjolijn Lutke Holzik-Mensink, Borne – adviserend lid
Hans Horsting, Markelo – penningmeester

 

JAARVERSLAG

Het bestuur van de horstingstuit-foundation ontvangt geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. In ieder jaarverslag worden uitgeoefende activiteiten inclusief een financiële verantwoording ervan opgenomen.

Zie  de-foundation/jaarverslagen

KVK nummer
63909413

Vestigingsnummer
HRSD63909413

RSIN nummer
855449342

CONTACTGEGEVENS

“We zijn bevoorrecht te kunnen doneren” Hans Horsting en Mary Horsting-Stuit